LES COPAINS D'ABORD (AD584846)

(mai 2017)

170503 copains db criee ada

 

(septembre 2020)

200908 les copains d abord criee

 

Arrivée à la criée.

190712 copains db chenal b

 

180625 copains db criee ada

 

 

Copains d abord c

 

190712 copains db criee dchrgt b

 

Retour de pêche.

190702 copains db chenal b

 

190702 copains db chenal c

 

190702 copains db chenal d

 

Passage du Raoulic.

190709 copains db chenal a

 

190709 copains db chenal c

 

200723 les copains d abord chenal d

 

200518 copains db raoulic e

 

200518 copains db raoulic f

 

171218 copains db chenal ada

 

Trajet "Sainte-Evette - Raoulic".

200805 les copains db ste evette raoulic c

 

200805 les copains db ste evette raoulic g

 

200805 les copains db ste evette raoulic j